Icre embrionate

S.C. DYNAVIT IMPEX S.R.L. vă oferă icre embrionate de păstrăv curcubeu (Onchorynchus mykiss), după cum urmează:

– varianta normală, cu ambele sexe (raport cca. 1/1)- pentru selecţie de reproducători sau producţie;
– varianta monosex- “numai femele” – 100% femele – pentru producţia de carne sau icre;
– varianta triploizi (sterili) – pentru producţia de carne sau pescuit sportiv.

Materialul biologic provine din reproducători selecţionaţi şi din ferme libere de boli infecţioase sau virale specifice salmonidelor. Icrele embrionate suntprodusela cele mai înalte standarde din Europa, în urma unui proces dublu de selecţie: selecţia genetică a loturilor de reproducători, urmată de selecţia fizică a icrelor după fecundare.
Livrarea: se va face cu mijloacele noastre de transport, în ambalajul original, în maxim 48 ore de la ambalarea icrelor la ferma de origine din Danemarca.
Plata: 50% în avans. la cursul Lei/EUR din ziua emiterii facturii proforma. Livrarea se va face în termen de 15-20 zile de la plata avansului.
Menţionăm că icrele sunt incubate în condiţii standard, respectiv temperatura apei de 8 oC. Pentru rezultate optime, recomandăm continuarea incubaţiei la temperaturi de minim 6oC. De asemenea, recomandăm să se respecte procedurile standard de aclimatizare a icrelor la temperatura apei din incubatoare, înainte de transfer.
În cazul incubării în condiţii optime (6 -10oC), eclozarea se va produce în 4-8 zile de la livrare.
Precizăm că putem livra icre embrionate de păstrăv curcubeu în orice perioadă a anului. De asemenea, putem livra la cerere icre embrionate de la alte specii de salmonide.

Avantaje ale variantei monosex – “numai femele”:

– sunt excluse problemele provocate de masculii precoci, care nu mai cresc şi sunt mai greu de vândut în perioada de reproducere;
– carne mai tare, mai gustoasă;
– coeficient de conversie a furajelor superior;
– peşti mai sănătoşi şi mai puţin stresaţi, datorită lipsei masculilor;
– aspect comercial excelent în orice perioadă a anului;
– se pot creşte pentru producţia de carne sau icre pentru consum.

Avantaje ale variantei triploide (sterile):

– peştii sunt sterili şi nu ating deci maturitatea sexuală;
– carne de calitate superioară;
– peştii sterili folosesc majoritatea nutrienţilor din hrană pentru creştere, neconsumând resurse pentru dezvoltarea gonadelor;
– ritm de creştere superior variantelor cu ambele sexe sau “numai femele”;
– este ideală pentru producerea de păstrăv de talie mare, care se pretează mai bine la prelucrare (filetare, afumare);
– peştii sterili sunt ideali pentru populare în zonele cu pescuit sportiv, neprezentând nici un risc de ordin genetic sau ecologic.

Materialul biologic oferit provine de la reproducători selecţionaţi atât pentru performanţele de creştere (inclusiv capacitatea de valorificare a furajelor), cât şi pentru rezistenţa la factorii de stress şi bolile specifice salmonidelor. Icrele embrionate provin de la ferme specializate în selecţie şi reproducere, incluse în programele daneze şi europene de selecţie şi ameliorare a salmonidelor. Icrele embrionate provin de la ferme certificate ca libere de boli virale sau bacteriene specifice salmonidelor.
Precizăm că standardele daneze în domeniul salmoniculturii sunt cele mai ridicate din Europa, atât din punct de vedere al performanţelor de creştere, cât şi din punct de vedere al impactului ecologic.
Vă stăm la dispoziţie pentru detalii privind selecţia şi ameliorarea salmonidelor.